I changed my skincare routine because of internet?!

12:14

Hey guys! / Pozdrav ljudi!

In a previous post I mentioned that I heard about a natural toner and that I was trying it out,
so it's been over a week, and now it's in my regular skincare routine.

U prošlom postu sam spomenila da sam čula za prirodni toner i da ga isprobajem,
tjedan i više je prošlo, a ja sam ga uvrstila u svoju rutinu za njegu kože.

Been drinking it all the time, and know about it's benefits, I just don't know why didn't I
thought of this sooner? Girls, green tea.

Pijem ga cijelo vrijeme, i znam za njegove prednosti, samo neznam kako mi ovo nije
prije palo na pamet? Ženske, zeleni čaj.

If you don't know about green tea, check this page out. Green tea

Ako niste informirani o zelenom čaju, pročitajte ovo. Zeleni čaj

I'm sure everyone knows that it's great for your health and weight loss. I drink my green tea
with a kick of ginger and, of course, lemon juice. Ginger is great for cleansing, it speeds up
your metabolism and lowers down the acid in your stomach. Maybe you didn't know this.
If you add just a tiny squeeze of lemon juice to your tea, it will help your body absorb 13,
yes, 13 times more green tea's nutrients.

Sigurna sam da svi znate da je odličan za zdravlje i mršavljenje. Ja ga pijem sa dodatkom
đumbira, i naravno, limunovim sokom.  Đumbir je odličan za čišćenje, ubrzava metabolizam
i snižava kiseline u želudcu. Možda ovo niste znali. Ako dodate samo par kapi limunovog
soka u čaj, on će pomoći Vašem tijelu da upije 13, da, 13 puta više hranjivih tvari iz zelenog
čaja.


I read somewhere that it can be used as a face toner, so wanted to try it. I never had
problems with my skin, never had acne, or big breakouts. I get a few pimples at most,
during my time of the month. But blackheads... My T zone is full of blackheads,
and I used to use plain lemon juice. I'd rub it on my face, leave it for
10 minutes, wash my face and moisturize. It worked, but not as well.

Negdje sam pročitala da se može koristiti kao toner, pa sam htjela probati. Nikad nisam
imala problematičnu kožu, nisam imala akne, niti slučaj da mi 'izbaci' po koži. Dobijem 
najviše par prištića tijekom mog vremena  u mjesecu. Ali miteseri... T zona mi je puna
mitesera, i prije sam koristila limunov sok. Utrljala bi ga po licu, ostavila 10 minuta, oprala
lice i namazala se kremom. Radio je nešto, nije bio čudo.

I tried 2 things. / Probala sam 2 stvari.

1. GREEN TEA TONER / TONER OD ZELENOG ČAJA

What you need: - Green tea bag / leaves (1 teaspoon)
                         - Water

Što trebate: - vrećicu Zelenog čaja / 1 čajnu žličicu listića
                   - Vodu

Now you're probably wondering, whoa, what are we going to make with this array of ingredients?!

Sad se vjerojatno pitate, wow, što ćemo raditi s ovim mnoštvom sastojaka?!

Make plain green tea. Wash your face, and apply it to your face with a cotton pad, cotton ball,
a cloth or whatever you use to put your toner. You can wash it off and then put your cream on,
I put cream on as soon as my skin soaks it up.

Skuhajte obični zeleni čaj. Operite lice, i nanesite ga sa vaticom, krpicom ili s čim nanosite Vaš toner.
Možete ga poslje oprati pa se namazati kremom, ja se namažem čim mi koža popije čaj.


2. GREEN TEA FACE SCRUB-MASK / PILING-MASKA ZA LICE OD ZELENOG ČAJA

What you need: - Green tea bag / leaves (1 teaspoon)
                         - Honey (1 teaspoon)

Što trebate: - vrećicu Zelenog čaja / 1 čajnu žličicu listića
                  - Med (1 čajnu žličicu)

Mix it up well, and apply it to your face, using your fingertips. Rub it in circular motions.
Leave it on for 10-15 minutes, then rinse it off.

Pomiješajte ih dobro, nanesite na lice koristeći se vrhovima prstiju. Nanosite je kružnim
pokretima. Ostavite na licu 10-15 minuta, zatim je operite. This is how my scrub looked. / Ovako je moj piling izgledao.

I got this from : Beautyholic Sirine

Ovo sam našla kod: Beautyholic Sirine

I put a few drops of lemon juice and a lil' bit of soda to my scrub. My skin is kind of oily now
and I wanted to get rid of that. If you have normal or dry skin, do not put lemon juice or
soda on your face, they will dry out your skin.

Ja sam dodala par kapi limunovog soka i mrvicu sode u moj piling. Koža mi je nekako masna
sad i htjela sam se toga riješiti. Ako imate normalnu ili suhu kožu, nemojte stavljati limunov
sok ni sodu na Vaše lice, isušiti će Vam kožu.

Just a few tips: / Samo par natuknica:

- Always use a cotton pad or just your fingertips to put on a face mask or to do a face scrub.
Do not use your palms, you could take of more than just dead skin, and your face will burn.

Uvijek koristite vaticu ili samo vrhove prstiju da nanesete masku na lice ili kad radite piling.
Ne koristite dlanove, mogli bi skinuti više od samo mrtve kože, i lice će Vas peći.

- If you're doing a scrub or just putting on cream on your skin, always apply it gently
and in circular motions, it stimulates blood flow.

Ako radite piling ili samo nanosite kremu, uvijek je nanosite nježnim kružnim pokretima,
oni stimuliraju cirkulaciju.

- Do your research. Use products that will work for your skin. If you have dry skin you
don't want to use a scrub that'll dry it out even more, right?

Malo istražujte. Koristite proizvode koji će činiti dobro Vašoj koži. Ako imate suhu kožu
ne želite koristiti piling koji će je još više osušit, zar ne?

- Before using a scrub on your face, wash it with warm water, or steam it to open up
your pores. After being done with the scrub or a mask, wash it with cold water to
close the pores.

Prije korištenja pilinga na licu, umijte se toplom vodom, ili ga 'naparite' da otvorite
pore. Nakon što ste završili s pilingom ili maskom, umijte se hladnom vodom da
zatvorite pore.


I'm so happy I found this out. They made my skin clearer, especially my nose, that's
why I will not stop using these 2 things. I use the toner every night, and use the scrub
once a week, I use this green tea and my coffee scrub. I recommend you try both of
these things out, and twitch the scrub to your skins needs.

Toliko sam sretna što sam ovo našla. Koža mi je čišća, posebno nos, zbog njega neću
prestat koristiti ove 2 stvari. Toner koristim svaku večer, a piling 1 tjedno, koristim ovaj
od zelenog čaja i moj od kave. Preporučam da isprobate obe stvari, a piling prilagodite
potrebama Vaše kože.

I always try new natural things, so I'll post more of these. I hope you liked this,
thank you for your time, and until next post, byeeee.:)

Uvijek isprobavam nove prirodne stvari, bit će još ovakvih postova. Nadam se da Vam 
se ovo svidilo, hvala Vam na vremenu, do sljedećeg posta, pozdraaaaaaav. :)
You Might Also Like

0 comments

Thank you for your words n_n <3

Facebook

Statistics