Flowers

17:54

Hey guys! / Pozdrav ljudi!

Today I'll show you 6 simple, easy designs you can do yourself.

Danas ću Vam pokazati 6 jednostavnih, lakih dizajna koje možete sami napraviti.


I am not in any way saying that I own these designs, or that I first thought of them. A lot of
people did them before me. These serve just for inspiration purposes. If you know
someone that did some of these designs first, link them, I don't know who to credit because
I've seen them everywhere.

Ni na koji način ne govorim da ja posjedujem ove dizajne, ili da sam ih prva smislila. Puno
ljudi ih je radilo prije mene. Služe isključivo za inspiraciju. Ako znate nekoga što je neki ovaj 
dizajn prvi napravio, linkajte, ja neznam kome da dam zasluge jer sam ovake
dizajne vidjela svugdje.

I did all of these designs on plastic spoons, using red and yellow acrylic paint, toothpics,
a striping brush and a sponge.

Sve sam dizajne radila na plastičnim žlicama, koristeći crvenu i žutu akrilnu boju, čačkalice,
tanki kist i spužvu.No.1 - Using a toothpick - Make 4 larger dots and bring them together adding paint to the middle 
of the flower. Add small yellow dots for the 'pollen'.

Br.1 - Koristeći čačkalicu - Napravite 4 veće točke i spojite ih dodavajući boju u sredinu cvijeta.
Dodajte manje žute točkice za 'pelud'.


No. 2 - Using a sponge - Use the tip of a sponge or rip a small peace of it, sponge on 6, or
as many as you want, petal shapes. Bring them together by sponging some paint in the middle of the flower.
Let the red paint dry, then sponge on some yellow paint for the 'pollen'.

Br.2 - Koristeći spužvu - Koristite vrh spužve ili otrgnite mali dio nje, naspužvajte 6, ili koliko
god želite, oblika latica. Spojite ih tako da dodate malo boje u sredinu cvijeta.
Pustite da se crvena boja osuši, onda sa žutom bojom naspužvajte 'pelud'.


No.3 - Using a toothpick - Make curved lines, or 'C' shapes using a toothpick. Make a small 'C' in
the middle, then gradually add bigger 'C' shapes around the smaller ones. Let that dry, the dot some
yellow paint in the middle of the 'rose'.

Br.3 - Koristeći čačkalicu - Točkajte zakrivljene crte, ili 'C' oblike koristeći čačkalicu. Napravite
malo 'C' u sredini, onda postupno dodajite veće 'C' oblike oko manjih. Pustite da se osuši, onda 
dodajte točkicu žute boje u sredinu 'ruže'.Example. / Primjer   Post on these nailsNo.4 - Using a striping brush - Make a circle, then using a striping brush add small lines coming
out of the center. Add a few yellow dots for the 'pollen'.

Br.4 - Koristeći tanki kist - Napravite krug, onda koristeći tanki kist dodajite male crte od centra
prema van. Dodajte par žutih točkica za 'pelud'.


No.5 - Using a toothpick - Make as many petal shapes as you want to for a flower, then fill
the middle in with yellow dots.

Br.5 - Koristeći čačkalicu - Napravite koliko god želite latica da formiraju cvijet, onda popunite
sredinu žutim točkicama.


No.6 - Using a striping brush - Make slightly curved lines coming from the tip, or the base of the nail.
Make one like this '(', and the other like this ')'. Connect them at the end. You can fill them in or leave
them like this. Add yellow dots in the center.

Br. 6 - Koristeći tanki  kist - Crtajte malo zakrivljene crte dolazeći od vrha, iliod baze nokta.
Crtajte jednu '(', a drugu ')'. Spojite ih na kraju. Možete ih popuniti ili ostaviti ovake. 
Dodajte žute točkice u sredinu.


I hope you liked these simple and easy design ideas.
If you want to ask me something, please do, don't be shy! :D
Thank you for your time, until next post, have a nice day, byeeeeeee. :D

Nadam se da su Vam se svidjele ove jednostavne i lake ideje za dizajn.
Ako me želite nešto pitati, molim Vas, nemojte se sramiti! :D
Hvala Vam na vremenu, do sljedećeg posta, ugodan dan Vam želim, pozdraaaaaav. :D


You Might Also Like

0 comments

Thank you for your words n_n <3

Facebook

Statistics